ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม หมู่ 9 ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65180